BEL-BOYUN FITIKLARI ve BİRÇOK EKLEM HASTALIKLARININ AMELİYATSIZ YÖNTEMLER İLE TEDAVİSİ

Kayropraktik; yunanca bir tabir olup “el ile yapılan” anlamına gelmektedir.

Dünya da yaygın olarak 100 den fazla ülkede kullanılmaktadır.

Bu tedavide hekim hastaya ve hastalığa özel manevralar ve hafif dokunuşlar uygulamaktadır.

Özellikle bel ve boyunlarda meydana gelen fıtıklar hastalığın sebebi değil, sonucudur.

Bu nedenle de fıtığın ameliyat ile tedavi edilmek istenmesi sebebi ortadan kaldırmadığı için genellikle hastaya bir fayda getirmemekte, aksine beraberinde ciddi olumsuzluklar da getirebilmektedir.

Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde hedef; fıtıkların ameliyatla alınması değil, fıtığa neden olan omurga kaymalarının düzeltilmesidir.

Bu tedavinin amacı; ameliyatsız bir şekilde kas-kemik-omurga ve eklemlere el ile müdahale ederek sağlıklı pozisyonlarına geri getirilmesi ile sinir sıkışmalarının ortadan kaldırmaktır.

Bu sayede ameliyatın beraberinde getireceği tüm riskler ortadan kaldırılmaktadır. Sebebe yönelik tedavi ile hastanın hayatına büyük bir konfor kazandırılmaktadır.

 

http://cemileoztinogun.blogspot.com.tr/